یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای محیط بصورت دو جریان هوا به درون مکیده می‌گردد و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در سرانجام نیروی ثقل به مقسمهای اخذ کننده آن جریان مییابد و از آنجا به وسیله پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته می گردد که در آن مسیر برخورد جریان آب و هوا به رخ متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی به جهت هوا و دو مسیر پشت سر هم به جهت آب وجود داراست و جریان هوا به طور معمول بصورت دمنده از جور مکشی تولید میگردد. در حالت فراوان سخت سوز و سرما مانند زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، می توان دمنده را معکوس کرد که در همین صورت هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده امداد میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب بخش اعظم رخ می دهد. برای مثال در تهران دمای محفظه در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، البته دمای حباب مرطوب دربین 25 تا 26 جايگاه سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار بیشتر ای را دارا میباشد که اينک به گونه های مختلف اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می قدرت به جهت حذف گرما از منابع مختلف مثل ماشین آلات یا مواد فرآیند گرم به کار گیری کرد. برج خنک کننده دستگاهي می باشد که اهمیت ايجاد تراز وسيع تماس آب اهمیت هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به عامل گرماگیر بودن روند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که میزان کمي آب تبخير مي شود و سبب خنک شدن آب می شود. بررسی همین مسئله و نیز توصیههای حتمی به جهت جلوگیری از تشکیل یخ در درون لولههای برج خشک و یا این که نگه داشتن میزان آن در حد مجاز را میتوان در پایانی منشاء نام برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب کلیدی جریان طبیعی هوا، می توان حساس ارتقا جریان آب گرم در محیط خارجی نزدیک به محل هوا موقعیت را پایین در اختیار گرفتن در آورد و در عاقبت یخ را ذوب و از تشکیل یخ جدید جلوگیری کرد. به جهت پرهیز از خارجشدن هوای گرم در زمستان و امداد به تهویه در تابستان می توان از یک فن قابل تغییر‌و تحول جهت به دور در درون فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان کلیدی قطع جریان هوا در بخش مرطوب می توان از برج بصورت تقریبا خشک استعمال کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار میباشد در قسمت بالای برج و در تحت دمنده قرار می گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ هست در نصیب پایین برج که وسیعتر می باشد قرار میگیرد. در همین طرح جریان هوا میتواند بطور طبیعی و یا این که به وسیله دمنده از مدل جریان ناخواسته آماده گردد. لولهها توسط جریان هوای جو (در یک برج حیاتی جریان طبیعی)، و یا به وسیله یک دمنده اصلی جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. این گونه برج بر مبنا ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک کار میکند. کارایی ترموستات تعدادی تراز ای برج خنک کننده: اصلی استفاده از ترموستات چند مرحلهای و کارگزاری آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می اقتدار بر شالوده دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، حساس تغییر و تحول دور الکتروموتور حرفه برج خنک کننده مطابق دستور ارسالی به اینورتر برج، میزان کاهش دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را در دست گرفتن نمود. این سیستم به رخ پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را اندازه گیری و بر پایه آن بدور موتور را به وسیله فرکانس تغییر و تحول می دهد که بنا به رکورد های موجود میزان مصرف انرژی تمام دستگاه در برهه زمانی زمانی یکسال از 30 تا 50 % کمتر می یابد و همچنین مصرف آب نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر می یابد. این دستگاه کلیدی ایجاد مرحله گران قدر تماس میان آب وهوا تبخیر را آسان می کند و منجر خنک شدن سرعت بالا آب می شود. از این رو این نوع سیستم برودتی را خشک یا این که درای نیز می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک کانال چوب در اطراف برج و حدود 3 متر بالاتر از عده تخته ها قرار داراست که به آن قطره گیر یا این که الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته میزان هدر رفت آب زیاد ذیل میباشد و غلظت آب فارغ از هیچ تغییری مجددا باطن مدار خنک کاریباز میگردد. سطح های حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: در صورتی که رسوب ها را در همین محل تماشا کردید باید حوض را سریعاً پاکسازی کنید و تمیزکاری برج خنک کننده حذف آلاینده ها بدون نیاز به تخلیه یا خاموش کردن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، نظیر چگالنده سطحی به جهت خارج سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی به کار گیری میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و توسط باد يا کشش و یا این که جریان هوای بلوور ها از برج خارج مي شود . در واقع برج خنک کن در همین جور کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به این برهان در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا این که سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين دسته برجها اولا بسيار پهناور میباشند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست مورد استفاده قرار مي گيرند. در این مدل یک سلول در ساعت‌ها غیرفعال یا در مواقع قلیل تقاضا، می تواند در موقعیت آمادهبکار باشد. بدلیل اینکه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower خشک به روش بسته عمل میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از طریق آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی می تواند اساسی بخار بیرون شده از توربین در یک چگالنده باز ترکیب شود. مایع اشباع آمونیاک به امداد پمپ به چگالنده گشوده میگردد. همیشه برای استفاده از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده امداد بگیرید. این متاع از گزاره ابزار صنعتی میباشند که به دفع گرمای اضافی امداد می کنند. فقدان آب در اثر تبخير و باد را اهمیت به کار گیری از رابطه هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل این انرژی گرمایی را به طور تام دفع میکند. اختلاف دمای ورودی و خروجی آب در کولینگ تاور همچنین تابعی از شرایط محیطی و دمای آب ورودی به مرجع برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به باطن برج نیزايجاد گونه های دوچندان در فرایند کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری میزان گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک افزایش قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خویش خوردگی و انسداد بیولوژیک با جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . اما به جهت افزایش مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ بیشتر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همینطور می توانند هوا را اهمیت یک ضربه به برج وارد نمایند یا آن را از شیوه یک کشش خارج بکشند. درصورتیکه فن در حیطه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و اگر فن در حیطه محل ورود قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی اجباری نامیده می شود. اصلی بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي می باشد که در سطح بالاي آن شيپوره ها یا ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. طریق کار برج خنک کننده خیس (مدار باز) به‌این صورت می باشد که آبگرم اهمیت پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده باز میگردد و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک کلیدی بخار، به داخل بخار افشانده میشود. چرا که حرفه ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب سوق دهی میکنند. بیشتر ساخت کنندگان هم راهبرد های عالی مراقبت و هم برنامه های تعمیر و حفظ را شامل می شوند که می تواند نیز هزینه و هم هزینه های عملیاتی شما را معمولی کند. درصورتیکه در درحال حاضر برنامه ریزی برای ردوبدل برج خنک کننده سابق و فرسوده موجود خویش حساس برج خنک کننده تازه فایبرگلاس می‌باشید ، باید علاوه بر اعتنا به ظرفیت، حجم آب در گردش، ابعاد برج ، شاسی و قابلیت و امکان استقرار و نصب در محل برج خنک کننده کهن ، به مورد قضیه دبی پمپ آب در گردش متناسب دارای برج جدید هم اعتنا نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به مراد خنک نمودن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. بعضا از همین مدلها به دلایل متمایز منسوخ شده و دیگر چندان گزینه استعمال قرار نمی گیرند. بعد مواردی نظیر حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای گزینه نیاز، خصوصیت ها، مارک و گونه برج خنک کننده مد نظر، باید گزینه باز‌نگری قرار گیرد. براي هر 10 سکو فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در هم اکنون گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در اکنون گردش در برج خنک کننده ايجاد اشکال و انسداد و رسوب مي نماید که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق کمی از آب در حال گردش را تخليه مي کنند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) معروف میباشد .بلودان یا درین آب برج خنک کننده بایستی حد اقل به میزان ده درصد آب مصرفی یا میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در حال گردش که بصورت بخار می باشد به جای آب به کارگیری میشود، می توان از آمونیاک به تیتر دلیل انتقال گرما میان بخار آب و هوا استعمال کرد. یک حوض توزیع مهم توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم کاهش سرعت برج خنک کننده لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
برنامه کالج 2020: 110 بازی که به دلیل COVID-19 قبلاً به تعویق افتاده یا لغو شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrailaclarim.com.trkürtçe aşk sözleriMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren siteler