کلینیک بتن ایران – مقاوم سازی با Frp

در زیر چهره یی از طریق های مقاوم سازی اهمیت FRP مشاهده می نمایید که صرفا گوشه ای از روش های مقاوم سازی مهم FRP را نشان می دهد. جهت داشتن رکاب خارجی U شکل، مصالح FRP بصورت ممتد روی دو وجه جانبی و ذیل تیر کارگزاری میگردد که همین فرمان باعث تقویت خمشی FRP هم می گردد. که از جمله می قدرت به مقاوم سازی ستون ها دارای FRP، مقاوم سازی تیر با FRP، مقاوم سازی دال دارای FRP و مقاوم سازی دیوار دارای FRP اشاره کرد. مقاوم سازی تیر و ستون و دیوار برشی بتنی اهمیت الیاف frp. در تقویت ستون ها می توان از میلگرد ها و ورق های FRP کمک گرفت ، میلگردها جهت کاشت در داخل ستون ، ورق های FRP هم به صورت دورپیچ ستون به کارگیری نمود که همین مقاوم سازی اساسی مزایای پایین میباشد. کاشت میلگرد و بولت. در شکل وجود تکیه گاه گیردار در کناره های دال و ساخت لنگر منفی در مقطع ، می­توان از نوارهای FRP در وجه فوقانی دال به کارگیری نمود. جهت مقاوم سازی دال ها (یک طرفه و دو طرفه)، مصالح مرکب FRP را می­توان بصورت نوارها و یا این که صفحاتی طبق رخ پایین بر روی سطح ها تحت فیلم مقاوم سازی اساسی frp کشش اجرا نمود. در دال هایی که بصورت طره ای به دیوار برشی متصل شده باشد، به جهت مهاربندی و مقاوم سازی اتصال دال به دیوار برشی می­توان نوار یا این که ورقه FRP را تا گزیده از سطح دیوار بالا برده تا به آن چسبانده شود. همینطور ممکن می باشد ما بنا و ساختمان داشته باشیم که طرح و اجرای ان براساس طاختمان مسکونی انجام شده باشد و در آینده ما تصمیم بگیریم از آن کاربری آموزشی و یا این که اداری داشته باشیم. متداول می باشد. همچنین از این روش در مقاوم سازی سیلوها، مقاوم سازی خطوط لوله، مقاوم سازی نیروگاهها، مقاوم سازی اساس پل ها، و موارد متنوع دیگر به کارگیری شده است. احتمال دارد یک دهه قبل به کارگیری از کامپوزیتهای FRP روشی لوکس و گران قیمت به نظر میرسید ولی هم اکنون قیمت این مصالح به مراتب تنزل نموده است و مقاوم سازی دارای FRP علاوه بر کلیه ی فوایدی که دارد اقتصاد پروژه را هم بهینه می کند.

حتما بخوانید:
نحوه برای شروع داروهای گیاهی با کمتر از $صد