چرا موتورهای پیستون برعکس در حال بازگشت به صنعت خودروسازی هستند؟

وقتی که نیاز به باز شدن انژکتورها باشد، امر الکتریکی از جانب ECU ارسال می شود و این دستور الکتریکی سبب ساز آهنربا شدن سیم پیچ شده و این آهنربا، پیستون و به دنبال آن سوزن انژکتور را به پیستون گرفتن سمت بالا میکشد. در دورهای موتور پایین و در شرایطی که فشار کاری زیادی بر بر روی موتور نیست، انژکتورها در وقتی کوتاه گشوده و بسته شده و به همین ترتیب مقدار فراوان پاره ای از سوخت به داخل سیلندر پاشیده میشود. اما پاشش سوخت تهی دست ارتقاء فشار میباشد و پمپ بنزین وظیفه این افزایش فشار را در سیستم بر عهده دارد. پیش از این گفتیم پمپ بنزین وظیفه تامین فشار سوخت اضطراری برای پاشش به تیم موتور را بر عهده دارد. این پمپ بنزین از گونه برقی هست و می تواند فشار واجب را مهیا نماید و همین فشار، بنزین را از باک به موتور میرساند. در واقع همین سیستم به شکل پمپ عمل نمیکند تا هوا را به موتور وارد و بیرون کند. به همین ترتیب انژکتور براساس دستوری که ECU به آن می‌دهد در زمانه مناسب و به مدت مشخص و معلوم باز شده و سوخت مالامال فشار را به داخل مانیفولد تزریق می‌نماید و همین سوخت به همراه هوا در مرحله مکش پیستون هیدرولیک وارد سیلندر میشود. به همین ترتیب انژکتور می تواند در کسری از ثانیه گشوده شده و به سوخت پر فشار اذن خروج بدهد و به شتاب هم بسته شود تا از خروج بیدلیل سوخت پرهیز کند. این سوزن در حالت عادی ترک سر انژکتور را میبندد و به این ترتیب مانع از خروج سوخت پر فشار از انژکتور میگردد و سوخت پشت همین سوزن کوچک با فشار بالا متوقف میماند. به ادله اتصال به ریل سوخت، همواره بنزین اهمیت فشار بالا باطن انژکتور وجود دارااست البته در حالت عادی انژکتور بسته می باشد و این بنزین درون انژکتور باقی می‌ماند و فقط در صوت باز شدن انژکتور میباشد که بنزین میتواند وارد سیلندر شود. به همین ترتیب سوزن انژکتور از شکاف انژکتور دور شده و مسیر سوراخ خروجی انژکتور گشوده میشود و سوخت می تواند با فشار از این رخنه جریان پیدا کند. درحال حاضر انژکتوری داریم که گشوده شده و سوخت از آن جریان پیدا میکند. تنظیم قطعات و اثاثیه یدکی حیاتی کیفیت و مرغوب از جمله نیازهای با به جهت کسانی میباشد که در ارتفاع روز از ماشین به صورت دائمی به کارگیری میکنند. این انژکتورها از یک سو به ریل سوخت خودرو متصلاند و از سوی دیگر به بالای سیلندر و درون مانیفولد هوا (البته محل همین انژکتورها در موتورهای تزریق مستقیم سوخت مختلف است). ممکن است نیز اینگونه باشد زیرا از یک نگاه ساده، انژکتور در حقیقت فعالیت خاصی انجام نمیدهد بلکه تنها یک استوانه ریز می باشد که یک سر آن سوراخ ریزی قرار گرفته و سوخت از این ترک کوچک با فشار به داخل مانیفولد هوا تزریق میشود. از صنعت هوابرد در ساخت موتورهای بالگرد، که به جای میل لنگ متصل به فلایویل به شکل مستقیم به پره بالگرد وصل میشوند و در حالا حاضر نیز آیتم به کارگیری قرار میگیرند تا نمونههای اولیه هواپیماهای قدیمی دارای موتورهای ملخی که البته به عامل اختلاف فشار هوا در ارتفاعات مضاعف استعمال از ان منسوخ شدهاست. ریل سوخت به طور معمولی لولهای هست که بنزین از یک سوی آن وارد شده و پاره ای از بنزین از سوی دیگر آن خارج می شود و گزیده از سوخت هم بر حسب نیاز موتور به جهت احتراق آیتم مصرف قرار میگیرد. پایه فعالیت سیستمهای انژکتوری بر فشار بالای سوخت در زمانه ورود به داخل سیلندر میباشد و اصطلاح پاشش سوخت هم از این جا میآید در حالی که در مورد کاربراتور در واقعیت این جریان هوای ورودی به موتور بود که بنزین را اهمیت خود یار میکرد و عملاً بنزین باطن سیلندر «ریخته» میشد به جای آنکه پاشیده شود. هنگامی پیستون در نقطه مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خویش را تغییر‌و تحول می دهد پیشانی گرد حلقه اندکی تکان می خورد البته برخلاف حلقه های دیگر خط تماس این رینگ پیستون به طور لحظه ای قطع نمی شود به علاوه تکان میل کردن رینگ پیستون باعث کاهش شتاب لبه انداختن (پله کردن) در بالای سیلندر می شود.وقتی پیستون در کورس مکش رو به پایین می رود لبه پایینی رینگ تراکم، روغن مازاد به جا باقیمانده پس از عبور حلقه روغن را جمع می کند. دامنه یا این که نصیب تحت پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود . 3- پیستون های اتوترمیک : درین پیستون ها از فولاد و فلز سبک به کار گیری میگردد که فولاد به جهت انبساط کمتر در درمقابل گرما و فلز سبک به جهت سبک نگه داشتن وزن پیستون استفاده می‌شود . در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه پیستون بادی لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
رتبه بندی سلسله فوتبال فانتزی: آیا هنوز هم به جیمز رابینسون فروش بالایی داریم؟