در جلسه سوم همین دوره، طبق فایلهای صوتی موجود، سوژه مرد زندانی شیرازی که پیش از آن در روزنامهها و همینطور گزارش تلویزیونی پخش شده در کانال استانی فارس، خبر پیدا کردن یک کیف پول و برگرداندن آن به صاحبش بوسیله او، عمومی شده بود، بوسیله هنرجویی دارای نام خانم مسیحزاده مطرح شده و آیتم موافقت معلم کلاس قرار می‌گیرد و قرار بر همین می گردد که عمل کلاسی وی درباره همین سوژه (مرد زندانی شیرازی) باشد. رسما دلیر را پس میگیرد. دلاور در بخش مسابقهٔ جشنوارهٔ فیلم کن در فرانسه به جهت نخستینبار به سناریو درآمد و جایزهٔ تبارک هیئت داوران جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. با حیث مساعد آقای فرهادی، مقرر می گردد ایشان که خویش اهل شیراز بوده، نسبت به رای زنی و تصویربرداری از همین فرد اقدام کند. رحیم شخصیت فیلم قهرمان انسانی فقیر که تصمیم می گیرد طلا را به صاحب و مالک آن برساند و مثل یک مرد پاک مسیر ستارها را طی نماید . بشر امروزی به قدری بیرحم شده هست که کار رحیم را به تیتر یک فعالیت پسندیده یقین نمی کند و شاید حتی اینگونه به نظر برسد که شخصی مثل رحیم، یا این که هر شخص دیگری که قصد آزار رساندن به انسان دیگری را ندارد، گوشه زندان راحتتر باشد و خوبتر میباشد از همین اصغر فرهادی دلیر گذشته جامعه پرهیز کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی ادعای مطرح شده پیرامون کپیبرداری «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی از یک اثر مستند، مجموعه سازنده این فیلم سینمایی، توضیحاتی مفصل را در اختیار رسانهها قرار دادند. فرهادی نمونههایی از سوژههایی را که در روزنامهها پیدا کرده بوده در اختیار هنرجویان قرار میدهد و بعضی از هنرجویان که برای انجام همین عمل گروهی به تیمهای متفاوت تقسیم شده بودند، کار کلاسیشان را بر مبنای همین سوژهها آغاز می نمایند و یک‌سری نفر دیگر هم به دنبال سوژههای شبیه از نحوه کاوش در اینترنت، سعی می‌کنند تا برای فعالیت خود سوژهای همراستا اهمیت ایده مطرح شده پیدا کنند. در هر کدام از این جلسات به نحوه تحقیق، چگونگی عکس العمل رسانهها دارای مسئله قهرمانپروری، محصول روایت، چگونگی ساخت تعلیق در روایتها و جور برخورد حساس هر یک از سوژهها و سوالاتی که از آن ها باید پرسیده میشده، در کنار مسائل تکنیکی برای هنرجویان توضیح داده شده است. در ادامه جلسات این دوره که تقریبا هر یک ماه یک بار برگزار میشده، در هر جلسه پنج، شش ساعته، هنرجویان مراحل کارشان را توضیح دیتا و چالشها و مسائل محتوایی و فنی که برایشان گزینه سوال بوده را طرح میکرده و هرمورد از این سوالات، اهمیت راهنماییها و مشورتهای مدرس کلاس، مسیر و چگونگی ادامه کارشان را اصغر فرهادی دلاور لیلا اوتادی در ایتالیا عکس مشخص و معلوم میکرده است.

ایندکسر