اسکله رمین از آن جاهایی هست که هر چند از حیث طبیعی و یا تاریخی شگفتی غریبی ندارد؛ البته رفتن به آن وقت ها خوشی را برایتان فراهم میکند. یک عدد دیگر از دیدنیهای طبیعی چابهار، تالاب صورتی رنگ لیپار است. پلاژ ساحلی تیس از دیدنیهای چابهار هست که در ساحل تیس قرار خرید اسپلیت چابهار خرید پرواز چابهار دارد. در هجرت به چابهار شگفت انگیز مهم جاجیگا در این نوشتار همپا باشید. بخش اعظمی از مسافران اصلی هدف خرید کردن مناسب راهی چابهار میشوند. تا جایی که تعداد فراوان زیادی از گردشگران و حتی ایرانگردان صرفا و صرفا به جهت دیدار از این مرکز ها خرید کردن و ولی خرید اجناس مقرون به صرفه راهی این دیار میشوند. حتی چنانچه شنا نیز بلد نباشید، میتوانید پا در آب این ساحل بگذارید. در همین ساحل به دلیل شیب زمین، عمق دریا تا فاصله حدود صد متر فراوان کم بوده و منش رفتن در آب را به جهت شما میسر میکند. در جواب باید گفت که وجود پلانگتونها در آب این تالاب و سرازیر شدن مواد آلی و معدنی به تالاب باعث ساخت چنین رنگی شدهاند. جنگل حرا از جاهای دیدنی چابهار در زمستان و پاییز است؛ چراکه در همین فصلهاست که آب و هوای بیشه مطبوع و خنک میشود. جنگل حرا یک بیشه عجیب و در عین حال زیاد خوشگل هست که در خلیج گواتر قرار گرفته است و خصوصیت همین جنگل این است مهم مد دریا، درختان آن سر از آب بیرون آورده و کلیدی جزر، مجدد به درون آب میروند. هنگامی میری چابهار فرآورده های با کیفیت رو اهمیت بها های مطلوب پیدا می کنی. در همین بازار یکسری هزار گونه قلم فرآورده وجود دارد. همینطور بازار دیگری به نام زرگرها نیز در همین شهر وجود دارد که فراتر از بوستان بهار قرار دارد. درصورتیکه هم قصد اقامت داشته باشید، امکان کمپینگ در همین محل وجود دارد.

ایندکسر