قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

پیستون به وسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود و میل لنگ، نیروی حتمی جهت حرکت خود را از پیستون اخذ می کند. اما در صورتی که پیستون را پهن و ارتفاع شاتون را کوتاه کنیم اتفاقی که میافتد این میباشد که قدرت تولیدی و سرعت ایجاد شده به قدری بسیار هست که میتوانیم به جهت مثال ; لندکروز را اسم ببریم . این کمپانی بزرگ، 21 سال پیاپی می باشد که عمل خویش را ادامه می دهد و از روزگار تأسیس خود تا به امروز، پیروز به دریافت مدرک نامه های دارای در میان المللی متعددی شده است. درصورتیکه بخواهیم به لهجه بی آلایش بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، می بایست بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می نماید و در نهایت این حرکت، به چرخها و به شکل حرکت چرخشی منتقل میشود. همین حلقه ها که به اسم رینگ پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، داخل شیارهای منحصربه‌فرد در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان مقدار یه خرده بخش اعظم از قطر سیلندر می باشد و این قطر بخش اعظم سبب ساز می شود که وقتی پیستون ( به یار رینگ پیستون ) در درون سیلندر قرار گرفت ، حلقه های پیستون ، اذن خروج ترکیب سوخت و هوا از بالای محیط احتراق به فضای ذیل پیستون را ندهند و در عاقبت ، قابلیت فشرده نمودن مخلوط سوخت و هوا در بالای پیستون وجود داشته باشد. رينگ هايی كه وظيفه جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در روزگار تراكم يا گاز محترق شده در روزگار احتراق را برعهده دارا‌هستند ، رينگ پیستون كمپرسي ناميده مي شوند و عملكرد آن ها مطابق شكل (5) مي پیستون سیلندر باشد. لطفا در نظر داشته باشید که زومیت در شکل مشاهدهی بینش بر خلاف قوانین سایت، همین حق را داراست که نگرش کاربر را بدون اطلاع قبلی پاک کند. اتومبیلهای امروزی عمدتا اهمیت مقادیر زیادی بوش و پیستون و سیلندر هستند که تعداد دوچندان این قطعهها باعث ارتقاء توان و کشش خودرو میگردد و همین ادله هم سبب ساز افزایش دارای آن ها شدهاست. پیستون شکافدار T شکل،دارای دوشیارافقی وعمودی هستند که ترک افقی آنها نزدیک سرپیستون درزیررینگها وشکاف عمودی آنهادرقسمت راهنمای پیستون قراردارد.درطرف مقابل،فقط یک ترک افقی تولید میشود. همین عضو استوانهای شکل که قسمت بالایی آن برای موتورهای متعدد می تواند تخت، محدب یا این که مقعر باشد، به وسیله رینگ پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. تاج پیستون به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و شکل آن اثر گذاری بسزایی بر روش احتراق سوخت دارد اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که طراحی درست آن، منجر اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را ساخت مینماید. هنگامی که همین نقص‌ پیش میآید می توان منشا ورود همین براده ها و قطعات را به درون موتور پیدا کرد و آن‌گاه مارتل موتور را باز کرد و آن‌گاه آن را تمیز کرد تا بشود اختلال را حل کرد و موتور را تعمیر نمایید تا همین حادثه دوباره مشکلی را ایجاد نکند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون چکش هیدرولیکی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
میشیگان و ایالت پن: پیش بینی ، انتخاب ، شانس ، توزیع امتیاز ، خط ، مسابقه فوتبال ، جریان مستقیم ، زمان شروع