فور – دستگاه فور استریل – قیمت فور

سادات منصوری، س.، قاسمی، م.، امیربهبودی، ط.، پورنصیر، ک.، 1387. مقایسه میزان ماندگاری استریل در گونه های گوناگون بسته بندی وسایل دندانپزشکی. به طور معمول از این دستگاه برای استریل نمودن گونه های متعدد پلیت های شیشه ای، لوله های آزمایشگاهی، پیپت ها، همینطور لوازم دندانپزشکی و سر سوزن استفاده میشود. در بعضی از این دستگاه ها، انتقال گرما به رخ اتوماتیک رخ میگیرد. یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد برای جا به جایی هوا در همین دستگاه ها به کار گیری می شود. مراحل عمل توسط پرستار اسکراب و دستیار جراح یا جراح و در اتاق های عمل انجام گیرد. اتوکلاو بطریها غالبا در دمای 134-121 سکو سانتیگراد صورت میگیرد؛ دارای اعتنا به همین مورد قضیه برای جلوگیری از جراحت به محفظه کشت بی تردید نیاز است تا فرآیند گرمایشی درست شکل گیرد. به طور معمول دستگاه های فور در محدوده دمای اتاق تا دمای سیصد و پنجاه سکو سانتیگراد فعالیت می کنند. البته دیدنی هست بدانید که بعضی از همین دستگاه ها وجود دارا‌هستند که حتی دمای ششصد سکو سانتیگراد را نیز تامین sterile 6.5 gloves میکنند. پرتوهای اشعه ماوراء بنفش رخنه مضاعف پاره ای داشته و در عاقبت اثر چکیده کمتری هم در استریل سازی دارند، ولی همین پرتوها تقریبا بی خطر هستند و میتوانند برای استریل نمودن حیطه کوچک گزینه استفاده قرار گیرند. گرمای مرطوب یا این که بخار: در بیشتر آزمایشگاهها، استریل نمودن اهمیت بخار روشی میباشد که به طور گسترده آیتم به کار گیری قرار میگیرد. تستهای آماری گزینه به کارگیری t آزمون مستقل و کای دو بودند. استعمال مداوم از خاک باغچه یا این که ادغام خاک گلدان میتواند باعث به تجمع بذر علفهای هرز، هاگهای قارچی، عامل ها بیماریزا و سایر آفات شود. دستگاه استریل فور و یا این که Oven چیست؟ دستگاه فور طبق معمول در دندانپزشکی به کارگیری می‌گردد و کاربرد مضاعف زیادی در این راستا طبی دارد. در نظر داشته باشید که مدت زمانه به کار گیری از اتوکلاو به جهت استریل نمودن پارچه ها و ابزار فلزی حساس یکدیگر تفاوت دارد. فور یا oven دستگاهی آزمایشگاهی است که محیط استیل دارااست و حساس استفاده از المنت ها سبب ساخت حرارت زیاد بالا و قابل در دست گرفتن دویست و پنجاه جايگاه استریل دریپ سانتی گراد میشود. همین دستگاه سبب ساز جلوگیری از هرگونه خوردگی، کنده شدن حاشیه تیز، و یا این که زنگ زدگی وسایل طبی می شود. زیرا مواد ارگانیک منجر کمتر اثر و یا حتی خنثی کردن کارایی مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده می شود.

حتما بخوانید:
نحوه تعویض وایر شمع