سدیم لوریل سولفات چیست؟

علیرغم نگرانی در مورد ایمنی SLES از سمت دانشمندان و گروه های تحقیقاتی؛ همین مواد شیمیایی کماکان در در میان تولید کنندگان محصولات خانگی عزیز هستند! عطرها علاوه بر تولید بو و رایحه دلپذیر بوی نامطبوع مواد شیمیایی و همچنین بوی ناپاک های گوشه و کنار شستشو را خنثی می کنند. کاربردهای SLS در این محصولات به طور کامل نظارت شده و مشخص شده هست که برای مصرف کنندگان و محفظه زیست ایمن است. انقطاع سازی و امولسیون نمودن ناپاک و آلودگی به طور معمول آب و روغن حساس یکدیگر ادغام نمی شوند. اهمیت این وجود در حضور مقادیر و غلظت های کافی مولکول های سورفکتانت، روغن می تواند به طور موثری در آب امولسیون شود. بیلدر ها عمل سورفکتانت ها را افزایش می دهند. کاتد (الکترود توشه منفی که الکترون ها به آن اعصاب می شوند و عمل کاهش در آن رخ می دهد). همینطور در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات و انسان نشان داده شده هست که سبب تحریک چشم و پوست می سدیم لوریل سولفات مضرات شود. براق کننده های نوری براق کننده های نوری چه عملی انجام می دهند؟ عطر و رایحه ها عطر و رایحه ها چه عملی انجام می دهند؟ آنها احساس و رفتار و اخلاق مصرف کننده را بهبود بخشیده و عمل شستشو را تبدیل به عملی دلپذیر و خوشایند می کنند. پس از شکسته شدن لکه ها و پلشت ها توسط آنزیم ها مستقل از دسته لکه ها و یا این که آنزیم، تکه ها و ذرات شکسته شده به وسیله سورفکتانت ها در محلول معلق می شود. نمک های بازی مانند SLS غالبا در آب محلول هستند. درصورتیکه چه آنزیم ها کماکان فعال باقی می مانند مقادیر دیگر مواد اول اهمیت موجود در فرمولاسیون مقادیر پلشت و آلودگی را که می تواند به امداد هر ماده اولیه در محلول شستشو معلق بماند را محدود می کند. مثال: رایج ترین آنزیم گزینه به کارگیری پروتئاز می باشد که پروتئین ها را می شکند. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از صابون بدون سدیم لوریل سولفات ، شما شاید می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
التوابل المطاحن التجارية