باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به نحوه گشوده فعالیت کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه است از طولانی تر نمودن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اساسی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی کلیدی صندلی سنگی در ارتفاع محیط که به وسیله حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر انقطاع میگردند که کارایی آنها معین نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم بازدید میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون نگهداری و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. سخن در رابطه با مزایای اشکال برج خنک کننده احتمالا سا‌عتها و ایام ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر است که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای حساس جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا این که تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و دست اندرکاران اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از نحوه آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و تولید میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ترکیب دو یا یک‌سری روش و یا راه و روش متفاوت، اساسی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر روش است. همین قابل به کارگیری در هر دو نصب نو و موجود است. اهمیت توجه به نامی که به جهت این دسته از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب فارغ از تماس مستقیم دارای هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام می گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که تعیین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران زیادی میباشد که مهمترین آنها حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم است که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه مینمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا این جور کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای زیاد پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و ارتفاع فراوان هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی گونه تحمیلی وجود داراست از بین میرود. واجب به ذکر میباشد که در این برجها، نوع جریان ناهمسو با کاربرد گسترده تری است و بیشترین میزان سفارش را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک سطح بخش اعظم برای تماس فی مابین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان است میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. حساس اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، دوچندان پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارند ولی در درمقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را کلیدی اعتنا به میزان نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن است بتوان به یکباره به مرجع خویش تخلیه کرد، ولی گهگاه وقت ها باید قبل از بازگشت به منشا آیتم تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از دارای ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف بین حجمی هوای بیرون برج و جرم هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا می بایست ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک آیتم نظر بدست آید. یکی از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر مهم به عبارتی میزان گرمایی میباشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و بهتر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و شکل برج خویش به کار گیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی حیاتی استفاده از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به منظور در اختیار گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی نیز بسیار بهینه خیس فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد چک کردن میزان آپروچ از فرمول تحت به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی افزایش میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. ولی اهمیت اندکی تفاوت در نحوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه کلیدی ایراد مواجه شده و ساخت گروه کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در سرانجام همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 جايگاه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی دارای رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت اهمیت آب گرم، اصلی عبور از آن‌ها وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج مهم جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج اساسی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته دارای جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را مهیا می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این رخ میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از کالا بتونی و یا فلزی ساخته می‌شوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و دارای شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای چند خانهای ساخته می‌شوند که هر یک اصلی دمندهای اصلی جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از طریق تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از تولید کنندگان متفاوت از طرح های گوناگون استفاده می کنند ، تمامی برج های خنک کننده با استفاده از همان اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می گردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل میباشد در میآید، اما اهمیت به کار گیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها می توان آن‌ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج خارج میگردد. این برجها اصلی هزینه سرمایه گذاری و ساخت بالایی هستند و به این خاطر از بینش اقتصادی زمانی مناسب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آن‌ها میشد. همین آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق اساسی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اصلی جریان مکانیکی هوا از نوع جریان اجباری هر چند که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌نمایند و همچنین عیب اساسی دیگر آنها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به همراه باد کاهش مییابد اما بدلیل اینکه آهنگ انتقال دانسیته کمتر می باشد کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
شکرگذاری برای شانس NFL 2020 ، خط ، توزیع: واشنگتن در مقابل کابوی ها ، پیش بینی های متخصص 17-7

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeskürtçe aşk sözleriMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis