هدف از اين مطالعه مقايسه توانايي چندین محيط محافظ شامل α MEM، DMEM، HBSS و نعنا در جهت نگهداری حيات سلول هاي ليگامان پريودنتال مي باشد که بر روي دندان هاي گوسفند انجام مي گيرد تا بتوانيم يک محيط مطلوب را ارائه دهيم. نحوه بررسي: اين مطالعه از نوع مطالعه آزمايشگاهي مي باشد که سلول هاي DPL از 124 دندان گوسفند عده آوري شدند و در 4 محيط MEM، DMEM، HBSS وعرق نعنا (بر شالوده خواص دارويي و استفاده از عرق نعنا در طب سنتي) براي 6 بازه زماني 96، 72، 48، 24، 6، 2 ساعت طراحي شده بودند قرار گرفتند. متأسفانه امروزه قبح قلیان شکسته شده و همانطور که میبینید در بخش اعظمی از خانوادهها به کارگیری از قلیانهای تنباکویی به یک امر معمولی تبدیل شده است، اصلی مصرف قلیان بوی بد دهان، سرفه، تنگی نفس، سردرد، دندانهای زرد و کثیف، پوست تیره و چروکیده به سراغ شما میآیند. همان چیزی که تنها نصف لیوان از آن به اندازه هست تا خیلی زود، بدترین دلدردها و دلپیچهها را آهسته کند و آنقدر عطر و بوی نافذی دارد که به جهت یکسری دقیقه، تمام استرسها و اذهان مزاحم را بدور میکند. در مطالعه دیگر، مشخص شد استشمام بوی نعناع سبب ساز کاهش میزان خواب آلودگی در روز میشود. به ادله اینکه ”زخم معده” در محفظه اسیدی حادثه میافتد و ارتقاء ترشح اسید سبب باز ماندن دهانه معده میشود. بدلیل داشتن مقدار فراوان متانول همین گیاه کارایی هضم و جذب را راحتر کرده و درد های معده را بهبود می بخشد. دراین زمان شما در گیر دل درد در حیطه معده یا شکم خواهید شد. پس از گذشت زمان هاي مربوطه لوله ها به مدت 10 دقيقه با دور 2000 G سانتريفيوژ شده و سلول هاي ته نشين شده باطن محلول کلاژناز مدل يک ديسپاز قرار گرفتند، سپس يک ساعت در انکوباتور اهمیت دماي C° 37 و رطوبت 5% گذارده شدند، پس از آن سوسپانسيون سلولي را درون بافر PBS حل کرده و حيات سلول ها را دارای رنگ آميزي تريپان بلو روي لام نئوبار و در زير ميکروسکوپ اهمیت پهناور نمايي 200X بررسي کرديم، نتايج به وسيله آناليز آماري اهمیت طرز 2-way ANOVA حساس نرم افزاراماريv 15 SPSSورژن بررسي شد. يک دوران صفر به تیتر تیم در دست گرفتن مثبت و يک محيط خشک براي هر مقطع زماني به تیتر مجموعه کنترل منفي در نظر گرفته شد. دندان خارج شده بلافاصله بايد در ساکت دنداني ريپلنت شود، وگرنه بايد زمانه بیرون دهاني اصلی قرار دادن دندان در يک محيط محافظ مطلوب کم شود. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان اکثر در مورد خرید عرق نعنا ثابت لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر